Dobru aplikaciju (u našem slučaju Microsoft poslovno rešenje), pored njene funkcionalnosti karakteriše i dobro osmišljen korisnički interfejs. Zadatak korisničkog interfejsa je da  bude intuitivan, da korisniku obezbedi lako korišćenje, jednostavnost pri radu i lako učenje. Čitajući o korisničkom interfejsu naišao sam na vrlo dobru knjigu: “Dizajniranje korisničkog interfejsa” (Ben Scheiderman, Catherine Plasiant) koja mi je dosta pomogla. U nastavku ću navesti par smernica koje vam mogu pomoći oko izrade uspešnog korisničkog interfejsa.

Šta je korisnički interfejs?

Korisnički interfejs je deo sistema koji služi za komunikaciju između korisnika i samog sistema. Predstavlja jako bitan deo jer je jedini vidljiv spoljašnjim korisnicima. Komunikacija obuhvata sve, od startovanja ili prijavljivanja na sistem, preko podešavanja opcija, do dobijanja željenih informacija ili postizanja željenog cilja. Korisnički interfejs se sastoji iz delova namenjenih vođenju korisnika kroz sistem ekrana, formi koje sadrže neke informacije za unos i prikupljanje podataka i iz izveštaja koje sistem treba da proizvodi.

Sastoji se od tri bitna dela.

 • Prvi je mehanizam za navigaciju, sačinjen od raznih menija i dugmića koji omogućavaju korisniku da se kreće po sistemu.
 • Drugi je ulazni mehanizam i on predstavlja način za prihvatanje informacija dobijenih od korisnika. Sastoji se iz raznih formulara.
 • Treći bitan deo je izlazni mehanizam. On obuhvata sve izveštaje koje sistem treba da predstavi korisnicima ili nekom drugom sistemu.

windows8

Briga o kvalitetu usluga

Briga o kvalitetu usluga potiče od osnovne ljudske vrednosti: vreme je dragoceno!
Vreme odziva se definiše kao broj sekundi koji protekne od trenutka kada korisnik otpočne neku radnju dok računar ne počne sa prikazivanjme rezultata. Ukoliko je vreme odziva veće od očekivanog izazvaće nezadovoljstvo korisnika. Korisniku moramo prikazati koliko je neophodno da sačeka kako bi se pokrenuta radnja završila. Statične poruke tipa „Molimo sačekajte“  moramo zameniti dinamičkim: pokazivač napretka, broj preostalih sekundi, animiran, trepćući…

Poruka o greškama

Poboljšanje poruka o greškama jedan je od najlakših i najdelotvornijih načina za poboljšanje postojećeg interfejsa.  Izbegavati opšte poruke (sintaksna greška) ili nerazumljive (error code 12345). Korisniku to ništa ne znači. Opšte i nerazumljive poruke zameniti porukama koje će korisniku biti jasne, budite savetodavni: navedite šta je potrebno da korisnik uradi, koristite dobronameran prizvuk: izbegavajte ukoravanje, zadržite uvek iste gramatičke oblike, terminologiju i skraćenice, uvek isti vizuelni oblik i položaj.

Primer:

Pogrešno: Nedozvoljen unos.
Ispravno: U polje nije dozvoljen unos negativnog broja.

Pogrešno: Neispravan naziv datoteke
Ispravno: Datoteka C:datadata.txt nije pronađena

Okrenutost ka korisniku

Izraz okrenutost ka korisniku navodi na to da korisnik upravlja interfejsom – time što on pokreće dešavanja a ne samo odgovara na njih. Savršenstvo je u jednostavnosti (saveti i primeri ispisani na ekranu – ScreenTips, help). Korisnici će se pre sećati jedinog puta kada su imali poteškoća nego 20 puta kada je sve prošlo dobro.

Dizajn displeja

Uspešan dizajn  mora da pruži sve neophodne podatke u pravilnom redosledu:

 • Grupisanje stavki po značenju
 • Grupisani elementi mogu biti uokvireni
 • Odgovarajuće stavke istaknute podvlačenjem, senčenjem, bojama, posebnim fontom
 • Čistoća forme postiže se poravnanjem levo ili desno
 • Elegancija i jednostavnost
 • Veličina, kontrast i proporcije
 • Organizacija i vizuelna struktura
 • Stil

Kod korišćenja boja moramo biti vrlo pažljivi, 3 – 4 boje su sasvim dovoljne. Budite oprezni  prilikom slaganja boja, obezbedite da raspoznavanje boje odgovara zadatku, skrenuti pažnju na upozorenje, bojom privucite  pažnju na inače nezanimljiv prikaz i ne zaboravite boja može da odmara ili umara oči.

(Visited 19 times, 1 visits today)
Podelite na društvenim mrežama ...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin