U prvom delu bloga (http://blog.extreme.rs/2013/11/23/ssrs-i-report-builder-upoznavanje-1-deo/) sam pisao uopšteno o SQL Reporting Servisima i SQL Report Builderu, na red su došli primeri.

Pošto smo preuzeli Microsoft SQL Report Builder sa sledećeg url-a : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29072 možemo da krenemo sa kreiranjem izveštaja.

  • Primer kreiranja  izveštaja (Reporta) za Microsoft CRM 2011

Prilikom pokretanja SQL Report Buildera pojaviće nam se čarobnjak

wizard

Sa leve strane odabraćemo opciju New Report a sa desne Table or Matrix Wizard.

U sledećem koraku definišemo  dataset.

wizard2 wizard3

U polju Name upisujemo naziv našeg data sourca, u padajućem meniju Connection Type odabraćemo Microsfot SQL Server.  Klikom na dugme Build unećemo naziv SQL Servera na kome se nalazi baza sa koje želimo da povučemo podatke kao i  sam naziv baze. Na osnovu unetih podataka kreiraće se  Connection String.

wizard4

U sledećem koraku pišemo SQL Query.

wizard query

Želim da prikažem naziv i adresu svih Accounta u CRM-u. FilteredAccount je pogled koji sadrži sva polja iz tabela AccountBase i AccountExtensionBase (kako ne bih povezivao obe tabele koristim pogled/View  FilteredAccount). View  FilteredAccount sam nazvao CRMAF_Account.  Dodavanjem prefiksa CRMAF_ u nazivu omogućava da korisnik pre pokretanja reporta može da koristi predfiltere.

Sledeći korak je kreiranje prikaza tabelarnog izveštaja – po čemu želimo da grupišemo kolone/redove kao i prikaz sume. Dovoljno je da kliknemo na polje iz kolone Available filds i prevučemo ga u željenu kolonu: Row Groups, Column groups ili Values.

wizard query2

Sledeći korak je odabir prikaza totala (da li želimo da total prikažemo iznad/ispod kolona) kao i predefinisanih stilova (boja, font i sl.)

wizard query3

wizard query4

Naš izveštaj je gotov. Klikom na dugme Run možemo da pokrenemo izveštaj unutar SQL Report Buildera.

report

Sledeći korak je objavljivanje reporta na CRM-u.

  • Primer kreiranja reporta za SharePoint 2013

Procdeura je identična kao i za CRM sve do dela gde definišemo Data Source Properties. U padajućem meniju odabraćemo Microsoft SharePoint List  a u Connection stringu ćemo uneti url Sharepoint Portala.

sharepoint

Sledeći korak je odabir željene liste kao i kolona koje želimo da prikažemo na izveštaju.

sharepoint2

Nakon ovog koraka dobijamo prozor gde uređujemo prikaz tabelarnog izveštaja (po čemu želimo da grupišemo kolone/redove kao i prikaz sume. Identično kao i u primeru za CRM) kao i odabir prikaza suma i stila tabele.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Podelite na društvenim mrežama ...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin