Key frejmovi su sa nama više od veka, a u Adobe After Effects programu su od samog njegovog nastanka 1993. godine. Java Script je počeo da menja značaj key frejmova i polako vremenom njihova uloga u animaciji će definitivno pretrpeti promene. Ali, milioni korisnika usporavaju tu promenu, tako da Adobe i dalje unapređuje rad sa key frejmovima. Samo prošle godine, sa poslednjim izmenama verzija After Effects-a, imali smo dve novosti vezane za rad sa key frejmovima.

Key frejmovi – točkovi animacije

Istorija Key frejmova, ključnih frejmova u animaciji počinje 1914. godine sa filmom Gertie the Dinosaur,  Winsora McCaya. I u kompaniji Walta Disneya koriste se key frejmovi. Glavni crtači crtaju ključne frejmove animacije, a ostale frejmove između ključnih frejmova crtaju pomoćnici. I danas je tako, samo što je naš pomoćnik u animaciji Adobe After Effects. Key frejmovi nam omogućavaju da svaki parametar bilo kog sloja u animaciji definišemo određenom vrednošću za svaki frame. Naravno, mi definišemo samo početnu i krajnju vrednost parametra, eventualno neku međufazu, a pomoćnik izračunava sve one frejmove između.

Tipovi key frejmova

Kada govorimo o animaciji govorimo o promeni – menjanju parametara pokreta, rotacije, veličine kroz vreme. Svaka ta promena može biti određenog tipa. Takva najosnovnija promena je linearna. Parametar menja vrednost linearno kroz vreme. Međutim, u prirodi je malo koje kretanje ili promena linearna. 

Od trenutka mirovanja do postizanja neke vrednosti, svako kretanje prolazi kroz ubrzanja ili usporenja. Animacija i jeste način da se opiše karakter objekta, njegove mane ili vrline. Kako prikazujemo promenu elmenata animacije je jedan od najjačih neverbalnih metoda.  

Linearno kretanje podrazumeva ravnomernu promenu u jedinici vremena, i to je default kod kreiranja key frejmova. Ovakav tip key frejma je obično početna pozicija u animaciji. To je zato što ovi tipovi key frejmova kreiraju dosadnu, mehaničku promenu. Ravnomernu promenu bez života u sebi. Zato krenimo dalje.

Key frame može biti definition sa više različitih tipova ponašanja. Identična animacija u vremenu i sa promenom identičnih parametara, može izgledati potpuno drugačije samo sa upotrebom drugačijeg tipa key frejmova.

Bezierov tip key frejma podrazumeva postepeno pokretanje vrednosti parametra, a to je neravnomerna promena koja je daleko prirodnija. Ubrzavanje, usporavanje, promene koje variraju u vremenu su nešto što nas okružuje u svakodnevnom životu. Igrajući se sa načinom promene parametra animacije mi gradimo karakter elmenata u toj animaciji.

Key frejmova Bezierovog tima ima više. U zavisnosti od mesta key frejma u animaciji Bezier može biti ulazni ili izlazni: Auto ili Easy Ease koji imaju karakteristike postepene promene kroz definisanu vrednost.

Key frejmovi mogu biti i Hold, definišući svoju vrednost u nastavku animacije do prve sledeće promene. Sada zamislite koliko efekata sa koliko parametara imamo na raspolaganju koje možemo definisati i svakoj toj promeni dati poseban tip key frejma – koliko je to različitih načina za oživaljavanje i karakterizaciju animacija! 

Bolje je u boji

Dosta je vremena trebalo da dobijemo key frejmove u boji. Sada svaki key frejm možemo definisati različitom bojom. To mogu biti key frejmovi različitih parametara i u različitom vremenu. Možemo grupisati bojom, iste parametre različitih slojeva ili faze animacije u vremenu.

Ova separacija key frejmova na timeline panelu nije samo vizuelna, radi lakše organizacije ili identifikacije pojedinih segmenata u kompoziciji. Upotrebom boje na keyframe-u možemo selektovati targetiranu boju.

Kada sami definišemo način obeležavanja bojom bilo parametra ili vrednosti, možemo lako selektovati key frejmove određene boje na jednom ili više selektovanih slojeva ili na svim slojevima u kompoziciji.

Kada imamo malo key frejmova nije problem, ali ako imamo puno key frejmova unutar kompozicije, naročito kada radimo na relativno malim ekranima ovakav vid selekcije na selektovanim ili vidljivim parametrima je od velike pomoći. Jednim klikom pronalazimo potrebne parametre i njihove vrednosti definisane u key frejmovima.

Brža navigacija

Poslednja novost koja dolazi iz Adobe-a, a vezana je za rad sa key frejmovima, je navigacija J i K tastaturnim prečicama na timeline panelu. Dosada smo koristili J i K tastaturne prečice kako bismo se kretali na sledeći ili prethodni key frejm CTI-jem (Current Time Indicator). Bukvalno smo se kretali od jednog do drugog key frejma. I tako ako smo imali sto key frejmova na mnoštvu parametara išli smo kroz timeline panel veoma, veoma polako.

I dalje možemo koristiti J i K tastaturne prečice, ali sada na selektovanom sloju ili parametru sa upotrebom Shift + J ili K – krećemo se od jednog key frejma do sledećeg samo na tom sloju ili parametru. Ovo nam omogućava da budemo znatno brži u navigaciji, pronalaženju i korekciji key frejmova, ključnih pokretača animacije.

Autor: Ivan Đorđević, diplomirani Filmski i televizijski montažer

(Visited 44 times, 1 visits today)
Podelite na društvenim mrežama ...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin