Novi update After Effects 2022 April, donosi novitete svima koji koriste Adobe After Effects za kreiranje kompozicija sa 3D elmentima.

Novi pogled na 3D

Kada je Adobe uveo 3D u After Effects bili smo oduševljeni. To je bio veliki pomak za nas koji ne radimo u 3D programima. Odjednom smo se razmahnuli sa slojevima koji se sada nalaze u perspektivi kompozicije. Dobili smo trodimenzionalni tekst i njega smo najviše koristili. Kamera nam je pružala pravo 3D iskustvo. Ali vremenom smo postali zahtevni, pa nam je smetalo to što rotacija pogleda (Custom view) nije iz tačke koju bismo mi želeli ili što ne vidimo gde nam je neki objekat, a znamo da smo ga tu postavili.

Videli smo samo okvir slike, kompoziciju, kao da gledamo kroz prozor, a ne scenu u kojoj treba da postavimo kameru, svetlo i elemente scene.

After Effects Version 22.3.0 (Build 107) donosi puno novosti poput Scene Edit Detection i Frame.io integracije o kojima ćemo više govoriti u nekom narednom tekstu. A novosti vezane za 3D su konačno Extended Viewer i povezivanje 3D slojeva koji se sada renderuju zajedno.

Ako nam 3D objekat nije u okviru slike, videli smo ga kao Draft, kao konture sloja, koji izgleda kao pravougaonik bez sadržaja i može biti bilo koji sloj iz kompozicije. Danas sa novom verzijom imamo konture sloja i izvan okvira kompozicije.

Novost je ceo jedan komandni deo na Composition Panel-u.

Draft 3D u Composition Panelu omogućava nam da uključimo Fast 3D previews. 3D Ground Plane su pomoćne tanke horizontalne i vertikalne linije koje nam prikazuju površinu scene po X i Z osama. Kada se pojavio 3D u After Effects-u koristili smo Solid Layer sa Grid efektom ne bi li ikako poboljšali orijentaciju u prostoru kompozicije.

Da bismo aktivirali Extended Viewer mora biti aktiviran Draft 3D, a onda u padajućem meniju na samoj ikoni Extended Viewer-a imamo podešavanje dimovanja prikaza proširenog pogleda na scenu. Manji procenat na slajderu omogućava sagledavanje scene bez okvira slike kompozicije. Praktično ovaj slajder je opacity prostora oko okvira slike kompozicije.

Sada je postavka cele scene, svih elemenata, kamera ili svetala jednostavnija. Vidimo sve elemente, lako se orijentišemo u prostoru i pozicioniramo ih na željeno mesto.

Alati za orijentaciju kamere

Kada govorimo o 3D kompoziciji neizostavno je da vidimo i alate za pozicioniranje bilo kamere koju koristimo u kompoziciji, bilo Custom View kamere. Kameru retko postavljamo na određenu poziciju, postavljajući numeričke vrednosti parametra position. Kao pravi snimatelji kameru “fizički” pomeramo po prostoru i tražimo najbolju poziciju. U Tool Panel-u imamo na raspolaganju tri alatke koje nam pružaju i više od tradicionalnih pokreta kamerom. Kružno, Pan i Kolica (Dolly) kretanje kamere sada u padajućem meniju ima i izbor mesta oko kog se dešava kretanje.

Pored Orbitalnog kretanja oko kamerinog Point of Interest (POI), tačke ka kojoj je kamera usmerena, sada imamo još dva izbora pozicije oko koje možemo da okrećemo kameru. Around Scene je kretanje oko središta scene, odnosno tačke koja se nalazi na koordinatama početne  pozicije kompozicije gde su vrednosti X i Y u preseku dijagonala kompozicije, a vrednost pozicije po Z osi je nula. Around Cursor je tačka koju definišemo postavljanjem kursora na željenu poziciju u sceni i onda koristimo Orbital Tool. Tako imamo kretanje kamere oko bilo koje tačke u koordinatnom sistemu scene.

Kada kreiramo kameru, Pan Tool koristimo za kretanje kamere po X i Y osama. Ova opcija je u ranijim verzijama bila poznata kao Track X,Y.

Dolly ili kod nas poznatiji pokret kamere kao “Kolica” je kretanje kamere po Z osi. Ova opcija se u ranijim verzijama zvala Track Z, i sada dolazi u varijanti da izaberete neku tačku (kursorom) ka kojoj se kreće kamera ili da se kreće po pravcu Point of Interest.

Redni broj 3D sloja

Dosada nam je bilo svejedno na kom rednom broju ili na kojoj poziciji u Timeline Panel-u se nalazio trodimenzionalni sloj. U dvodimenzionalnom prostoru redni broj sloja igra značajnu ulogu. Nije isto ako je neki sloj na poziciji 1 ili na poziciji 2. Sa gledaočeve tačke gledišta vizuelno je sloj jedan uvek ispred sloja dva, dok vrednost pozicije po Z osi kod trodimenzionalnih lejera definiše šta je ispred nekog sloja, a šta pozadi. Prostoru nije bitno koji je redni broj nekog sloja, već samo vrednosti pozicije X, Y i Z parametra.

Grupisanje slojeva koji se postavljaju na Timeline panel-u omogućava da 3D slojevi iz neke grupe budu zajedno renderovani u istom 3D prostoru, što omogućava njihovo preklapanje i stvaranje senki između njih. Grupe trodimenzionalinih slojeva, uokvirene kod znaka za 3D sloj u Timeline Panel-u nazivaju se 3D Bin-ovima. Na ovaj način vizuelno uokvireni slojevi – Binovi daju preglednu sliku koji slojevi su povezani na Timeline Panel-u. Povezani mogu biti i 2D slojevi kao što su Null Layer-i, ali i kamere i svetla iako nisu sastavni deo Bin-a, ali su neizostavni za svaku 3D kompoziciju. 

Sada i kod rada sa 3D slojevima moramo voditi račina oko rednog broja sloja, pre svega zbog rendera i njihovog uzajamnog odnosa, ali to je nekako i organizaciono dobra praksa – da nam slojevi budu grupisani i njihov raspored pregledan.

Autor: Ivan Đorđević, diplomirani Filmski i televizijski montažer

(Visited 108 times, 1 visits today)
Podelite na društvenim mrežama ...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin